Kapitalizm

Kapitalizm

Kapitalizm jest systemem ekonomicznym opartym na prywatnej własności środków produkcji i ich działaniu dla zysku.

Cechy charakterystyczne dla kapitalizmu obejmują własność prywatną, akumulację kapitału, pracę najemną, dobrowolną wymianę, system cen i konkurencyjne rynki.

W kapitalistycznej gospodarce rynkowej decyzje i inwestycje są określane przez każdego właściciela majątku lub zdolności produkcyjnych na rynkach finansowych i kapitałowych.

Podczas gdy ceny i dystrybucja towarów i usług zależą głównie od konkurencji na rynkach.

Kapitalizm i jego rodzaje

Ekonomiści, ekonomiści polityczni, socjologowie i historycy przyjęli różne perspektywy w swoich analizach kapitalizmu i w praktyce uznali jego różne formy.

Należą do nich kapitalizm leseferyzmu lub wolnego rynku, kapitalizm dobrobytu i kapitalizm państwowy.

Różne formy kapitalizmu charakteryzują się różnym stopniem wolnych rynków, własnością publiczną, przeszkodami dla wolnej konkurencji i sankcjonowanymi przez państwo politykami społecznymi.

Stopień konkurencji na rynkach, rola interwencji i regulacji oraz zakres własności państwowej różnią się w zależności od modelu kapitalizmu.

Zakres, w jakim różne rynki są wolne, a także zasady określające własność prywatną, to kwestie polityki.

Większość istniejących gospodarek kapitalistycznych to gospodarki mieszane. Łączą elementy wolnych rynków z interwencją państwa, a w niektórych przypadkach planowaniem gospodarczym.

Gospodarki rynkowe istniały w wielu formach rządowych i w wielu różnych miejscach i kulturach.

Systemy kapitalistyczne o różnym stopniu bezpośredniej interwencji rządowej stały się od tego czasu dominujące w świecie zachodnim. I tak naprawdę nadal się rozprzestrzeniają.

Z czasem kraje kapitalistyczne doświadczają stałego wzrostu gospodarczego i wzrostu poziomu życia.

Oczywiście kapitalizm nie jest idealny, aczkolwiek ludzkość nie wynalazła jak dotąd efektywniejszego modelu gospodarczego.

Warto pamiętać o tym, że ogromną rolę w całym systemie odgrywa również sektor bankowy.

I o ile wraz z początkiem bankowości, te instytucji faktycznie były „ludzkie”, tak aktualnie są to podmioty nastawione na zysk. I to praktycznie za wszelką cenę.

Stabilność całego rynku bankowego również pozostawia wiele do życzenia.

Klienci indywidualni (np. posiadający bankowe konto osobiste) są co prawda chronieni np. przez BFG, aczkolwiek byliśmy już przecież świadkami spektakularnych upadków znanych banków.